Utgivningsplan

2018

Nr      Utgivning

1         4 maj: Nutrition vid sjukdom

2-3     12 oktober: Mat och allergi

4        7 december: Tema ej fastställt