Till författare

Nordisk Nutrition tar emot bidrag för publicering på svenska, danska och norska.

Nordisk Nutrition publicerar forskningsinformation (ej originaldata).

Material som skickas in till redaktionen ska innehålla följande information: författarens namn, postadress, telefonnummer och e-mailadress. Om det finns flera författare ska samtliga namn framgå, samt vem som är kontaktperson.

Förutom fullständiga manus välkomnar vi också utkast och förhandsförfrågningar. Även tips och förslag på lämpliga ämnen att ta upp i tidskriften välkomnas.

Samtliga ärenden gällande publicering skickas elektroniskt till  redaktionen@nordisknutrition.se.

Riktlinjer för manuskript