Redaktion

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Susanne Bryngelsson, fil dr, vd, SNF

Telefon: 046 286 22 84
E–mail: redaktionen@nordisknutrition.se

 

Redaktionella medarbetare

Christel Larsson, professor, vetenskaplig rådgivare, SNF

Nina Jansson, med dr, vetenskaplig handläggare, SNF

Lennart Wikström, Tejarp förlag

 

Redaktionssekreterare

Anneli Gozzi Hovstadius

Telefon: 046 286 22 82
E–mail: info@nordisknutrition.se