Prenumeration

Prenumerationsavgifter för 2017

Privatperson: 340 kr
Företag och offentlig institution: 585 kr
Grupprabatt: Exemplar 2 – 5 10% rabatt
Exemplar 6 –    20% rabatt

För prenumeranter utanför Sverige tillkommer en portokostnad på 100 kr per år.

För att

  • beställa en prenumeration,
  • beställa tidigare nummer eller
  • få svar på frågor kring din prenumeration

hör av dig till oss på

Pris för tidigare nummer (porto tillkommer)

2008 – 2012
Privatperson: 50 kr (inkl moms)
Företag: 100 kr (exkl moms)

2013-2016
Privatperson: 70 kr (inkl moms)
Företag: 130 kr (exkl moms)

2017
Privatperson: 100 kr (inkl moms)
Företag: 160 kr (exkl moms)