Om tidskriften

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift med målsättning att på vetenskaplig grund informera om kunskapsläget avseende aktuella frågor inom nutritionsområdet.

Nordisk Nutrition publicerar huvudsakligen temabaserade nummer, som ger fördjupning och insikt i aktuella nutritionsfrågor.

Skribenter i Nordisk Nutrition är huvudsakligen forskare, eller skribenter med hög vetenskaplig kompetens inom nutritionsområdet.

Nordisk Nutrition publicerar material på svenska, danska och norska.

Nordisk Nutrition riktar sig i första hand till personer med professionellt intresse för och användning av aktuell kunskap från forskning inom nutrition. Viktiga målgrupper är ”vidareinformatörer”, t ex personal inom hälso-, sjuk och tandvård och skolor. Forskare inom angränsande områden, personal inom livsmedelsbranschen, beslutsfattare och journalister är exempel på andra viktiga målgrupper.

Nordisk Nutrition ges ut av SNF Swedish Nutrition Foundation >>