Nr 3 2014

oktober 13th, 2014 by Nordisk Nutrition

1403_Framsida

I detta numret finns en massa spännande artiklar under temat ”nutrition efter förlossning – mamma och barn”. Bland annat kan man läsa om resultat från LEVA-studien, en interventionsstudie där man sett att kostbehandling underlättar viktnedgång hos feta ammande kvinnor. Andra artiklar beskriver hur barns smak utvecklas redan i fosterstadiet, att mjölfettsmembran i modersmjölksersättning påverkar hjärnans utveckling och att järn är en viktig mineral för bebeisar. Man kan och så förkovra sig i probiotika och vilka effekter det kan ha på små barns hälsa.

Det går att läsa om två rykande nya avhandlingar. Den ena visar att korn och bruna bönor kan ha positiv påverkan på vårt blodsocker och gör oss mätta. Den andra tar upp vikten av nutritionen under vårt första levnadsår och hur den kan påverka tillväxt och hälsa senare i livet. Sen har vi en amningsrapport från Norge och en sammanfattning från ett allergisymposium där det diskuterades hur nutrition tidigt i livet kan påverka risken för allergiutveckling hos barn.

Comments are closed.