Kontakt

För mer information, eller vid frågor och synpunkter vänligen kontakta i första hand

info@nordisknutrition.se

eller

Anneli Gozzi Hovstadius
SNF Swedish Nutrition Foundation
www.snf.ideon.se