Nordisk Nutrition

Under 2019 har vi uppehåll i utgivning av tidskriften

Nr 4 2018: Barn och ungdomar

Innehåll:

  • Ledare av gästredaktör Christel Larsson >>
  • Riksmaten ungdom 2016-17: Metoder och genomförande
  • Ungas matvanor – resultat från Riksmaten ungdom 2016–17
  • Sammenhenger mellom sosiokulturelle faktorer i hjemmemiljøet og grønnsaksinntak blant norske 3-5 åringer: Resultater fra BRA-studien
  • Föräldrastöd för att främja barns mat- och rörelsevanor
  • Skolmåltiden – en verksamhet som tas för given?
  • Nytt nordiskt protokoll för metoder att följa barns exponering för marknadsföring av livsmedel
  • Mammors uppfattning om sina barns ätbeteende varierar med födelseland

Beställ din prenumeration eller lösnummer: info@nordisknutrition.se

 

Ladda ner pdf!

Du som prenumererar kan ladda ner dina nummer av Nordisk Nutrition från hemsidan. Du kan också ladda ner supplement av Nordisk Nutrition innehållande nya artiklar, som publicerats på webbportalen nutritionsfakta.se. Du hittar pdf-filerna under ”Arkiv”.

Instruktioner angående inloggning har skickats ut till alla prenumeranter. Om du inte har fått något mail eller har några frågor, vänligen kontakta info@nordisknutrition.se.

 

Har du missat något tidigare nummer?

Förteckning över artiklar publicerade i Nordisk Nutrition 2008-2013 >>
Uppdaterad förteckning kommer inom kort!

Vänligen kontakta redaktionen för anmälan om prenumeration och beställning av äldre nummer; info@nordisknutrition.se

Många artiklar som publicerats i Nordisk Nutrition kan fr o m juni 2016 återfinnas på webbportalen nutritionsfakta.se.