Prenumeration

Prenumerationsavgifter för 2016

Privatperson: 340 kr
Företag och offentlig institution: 585 kr
Grupprabatt: Exemplar 2 – 5 10% rabatt
Exemplar 6 –    20% rabatt

För prenumeranter utanför Sverige tillkommer en portokostnad på 100 kr per år.

Beställ din prenumeration>>

Vill du beställa tidigare nummer eller har du frågor kring din prenumeration hör av dig till oss på +46 46-286 22 82 alternativt info@nordisknutrition.se

Pris för tidigare nummer (porto tillkommer)

2008 – 2010
Privatperson: 50 kr (inkl moms)
Företag: 100 kr (exkl moms)

2011-2013
Privatperson: 70 kr (inkl moms)
Företag: 130 kr (exkl moms)

2014-2015
Privatperson: 100 kr (inkl moms)
Företag: 160 kr (exkl moms)