Om Tidskriften

Målsättning

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift med målsättning att på vetenskaplig grund informera om kunskapsläget avseende aktuella frågor inom nutritionsområdet, inkl nutritionsfrågor relaterade till livsmedelsvetenskap och fysisk aktivitet, samt frågor relaterade till märkning och marknadsföring av livsmedel.

Typ av artiklar

Nordisk Nutrition publicerar faktaartiklar, översiktsartiklar, sammanfattningar av och kommentarer till nya vetenskapliga artiklar, konferensreferat, bokrecensioner, reportage, information om pågående forskningsprojekt och debattartiklar.

Skribenter i Nordisk Nutrition är huvudsakligen forskare, eller skribenter med hög vetenskaplig kompetens inom nutritionsområdet.

Språk

Nordisk Nutrition publicerar material på svenska, danska och norska.

Målgrupp

Nordisk Nutrition riktar sig i första hand till personer med professionellt intresse för och användning av aktuell kunskap från forskning inom nutrition.

Viktiga målgrupper är kostinformatörer, t ex dietister, lärare, läkare och övrig personal inom sjukvården, liksom personal inom tandvården. Forskare inom angränsande områden, produktutvecklare och forskare inom livsmedelsindustrin, beslutsfattare och journalister är exempel på andra viktiga målgrupper.