Nordisk Nutrition

Nr 2/3 2018: Matallergi

Innehåll:

  • Ledare: Matallergi – ett mångfacetterat problem som kräver tvärsektoriella grepp >>
  • Diagnostik vid IgE-förmedlad matallergi
  • Matallergi bland skolbarn i Sverige
  • Konsekvenser av matallergi för livskvalitet och kostens nutritionella kvalitet
  • Ernæringsstatus hos små barn med melkeallergi
  • Tidig introduktion av allergena livsmedel till barn
  • Allergi mot nötter och jordnötter
  • Födoämnesallergi och korsreaktioner
  • Temadag om allergimärkning– med fokus på gränsvärden
  • Matallergi – utblick och framtidsperspektiv

Beställ din prenumeration eller lösnummer: info@nordisknutrition.se

 

Ladda ner pdf!

Du som prenumererar kan ladda ner dina nummer av Nordisk Nutrition från hemsidan. Du kan också ladda ner supplement av Nordisk Nutrition innehållande nya artiklar, som publicerats på webbportalen nutritionsfakta.se. Du hittar pdf-filerna under ”Arkiv”.

Instruktioner angående inloggning har skickats ut till alla prenumeranter. Om du inte har fått något mail eller har några frågor, vänligen kontakta info@nordisknutrition.se.

 

Har du missat något tidigare nummer?

Förteckning över artiklar publicerade i Nordisk Nutrition 2008-2013 >>
Uppdaterad förteckning kommer inom kort!

Vänligen kontakta redaktionen för anmälan om prenumeration och beställning av äldre nummer; info@nordisknutrition.se

Många artiklar som publicerats i Nordisk Nutrition kan fr o m juni 2016 återfinnas på webbportalen nutritionsfakta.se.