Nordisk Nutrition

Nyhet för dig som prenumererar!

Från och med i år kommer du som prenumererar att kunna ladda ner dina nummer av Nordisk Nutrition från hemsidan. Du kommer också att kunna ladda ner supplement av Nordisk Nutrition innehållande nya artiklar, som publicerats på webbportalen nutritionsfakta.se. Du hittar pdf-filerna under ”Arkiv”.

Instruktioner angående inloggning har skickats ut till alla prenumeranter. Om du inte har fått något mail eller har några frågor, vänligen kontakta info@nordisknutrition.se.

 

Har du missat något tidigare nummer?

Förteckning över artiklar publicerade i Nordisk Nutrition 2008-2013 >>
Uppdaterad förteckning kommer inom kort!

Vänligen kontakta redaktionen för anmälan om prenumeration och beställning av äldre nummer; info@nordisknutrition.se

Många artiklar som publicerats i Nordisk Nutrition kan fr o m juni 2016 återfinnas på webbportalen nutritionsfakta.se.