Nordisk Nutrition

Nr 1 2018: ”Klinisk nutrition”

Innehåll:

  • Nutritionsbehandling till prematurfödda barn
  • Nutritionsproblem vid åldrande och sjukdom
  • Särskilda näringsbehov hos sköra äldre
  • Katabola processer vid inflammation – sjukdomsrelaterad undernäring
  • Fysiologi, nutrition och behandling vid tarmsvikt
  • Nutritionsproblem och nutritionsbehandling vid kronisk njursjukdom
  • Nutritionsbehandling vid cancer
  • Nutritionsbehandling vid huvud-halscancer
  • Nutrition vid leversjukdom
  • Nutrition före och efter kirurgi

Beställ din prenumeration eller lösnummer: info@nordisknutrition.se

 

Ladda ner pdf!

Du som prenumererar kan ladda ner dina nummer av Nordisk Nutrition från hemsidan. Du kan också ladda ner supplement av Nordisk Nutrition innehållande nya artiklar, som publicerats på webbportalen nutritionsfakta.se. Du hittar pdf-filerna under ”Arkiv”.

Instruktioner angående inloggning har skickats ut till alla prenumeranter. Om du inte har fått något mail eller har några frågor, vänligen kontakta info@nordisknutrition.se.

 

Har du missat något tidigare nummer?

Förteckning över artiklar publicerade i Nordisk Nutrition 2008-2013 >>
Uppdaterad förteckning kommer inom kort!

Vänligen kontakta redaktionen för anmälan om prenumeration och beställning av äldre nummer; info@nordisknutrition.se

Många artiklar som publicerats i Nordisk Nutrition kan fr o m juni 2016 återfinnas på webbportalen nutritionsfakta.se.